Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VÍTÁNÍ JARA 31.3.2019

VÍTÁNÍ JARA 31.3.2018 (OTEVŘENÍ HIPOSTEZKY)

Propozice:

PROPOZICE V PDF I S OBRÁZKY KE PONYGAMES.

VÍTÁNÍ JARA RADKOVA LHOTA SOBOTA 31. 3. 2018
(Jezdci se účastní těchto závodů s vědomím, že jejich účast je vlastní dobrovolnou vůlí a nebudou požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady za případné zranění koní, jezdců a dalších účastníků akce. Jezdí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, na tyto závody se nevztahuje pojištění jezdců registrovaných u ČJF.)
Zahajovací sranda akce v Radkově Lhotě.

1. Základní údaje: 
1.1 Pořadatel:
Hobby dostihový a jezdecký sportovní klub z.s. 
1.2 Datum konání NEDĚLE 31. 3. 2018 v 10:00
1.3 Místo konání Okolí příroda a Jezdecký areál Radkova Lhota
1.4 Kolbiště 130 x 90 m - travnaté
1.5 Opracoviště 40 x 40 m – smíšený podklad zatravněný
1.6 Funkcionáři závodů
Výkonný ředitel: Milan Foukal
Hlavní rozhodčí: Milan Foukal
Rozhodčí: Jmenováni dodatečně

2. Technické údaje:
Předpisy disciplín: Řád akcí –

Schváleno dne: 4. 6. 2009 – ČJ: 6157/2009-17210, Dále pravidla na našich soutěžích

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (10:00 hodin)

Vítání jara – otevření hipostezky

SOUTĚŽ MASEK
Vycházka spojená se soutěží masek s tématikou nadcházejících Velikonoc. Po slavnostním nástupu (10:00) se vydáme na trasu. Procházka bude do obecního lesa s možností vodičů či pěších doprovodů. V lese bude na jezdce čekat jako vždy překvapeníčko.

Po návratu (asi 11:30) bude vyhlášení a odměnění nejlepších masek a nástup. Během akce bude zapálen táboráček, kde si budete moci opéct buřta či jiné laskominy.

JARNÍ SRANDA ZÁVODY (TATO SOUTĚŽ SE USKUTEČNÍ V OPRACOVIŠTI  I KOLBIŠTI !!!)

Soutěž č.1: (cca 11:30) PONYKOŇO GAMES s vodičem i bez vodiče

Otevřená soutěž pro pony a koně, dále pro jezdce všeho věku s možností vodiče v soutěži.

Družstva jsou ČTYŘČLENNÁ. Družstvo je možno složit z účastníků různých stájí. Pro každé družstvo na tento den vypisujeme podmínku minimálně dvou koní. Může být kombinace pony a velký kůň. Na jednoho koně připadají dva jezdci. Ti si po splnění svého úkolu vždy rychle přesednou.

Před každou soutěží si provedeme krátké rozpracování.

Disciplíny:

Slalom

Společná pravidla pro hry, jejichž součástí je slalom mezi tyčkami.

Začíná se libovolně z leva či zprava. Když jezdec mine branku

(tzn. prostor mezi dvěma tyčkami), musí se vrátit zpět a znovu ji projet. Shodí-li tyčku, musí ji vrátit na místo a poté znovu projet brankou, která předcházela shozené tyčce. Hra č. 1: SLALOM / SPEED WEAVERS • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Start: Štafetový kolík pro prvního jezdce. Hřiště: Pátá tyčka v prodloužení ostatních. Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Po signálu první jezdec se štafetovým kolíkem projede slalom tam i zpět a předá štafetu druhému, který pojede stejnou trasou. Stejně tak i třetí a čtvrtý jezdec. DVOJICE • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Pravidla hry: Oba jezdci na startu, první projede slalom se štafetovým kolíkem tam i zpět, předá jej druhému jezdci a ten jede to samé. CHYBY • Jezdec mine „branku“ (prostor mezi dvěma tyčkami) – musí se vrátit zpět a projet ji znovu. • Jezdec, který shodí tyčku, ji musí postavit a projet znovu poslední projetou „brankou“, která předcházela této tyčce, a to z libovolného směru; shodí-li poslední, musí projet mezi 4. a 5. Tyčkou. •

Projíždí-li jezdec znovu branku, musí ji projet ve směru, kterým ji projel původně.

Dva hrnečky

DVA HRNEČKY / MUGSHUFFLE • Vybavení: 2 hrnečky, 4 slalomové tyčky. •

Start: Nic. Hřiště: Čtyři tyčky, na první a třetí pověšen hrneček (oba ve sklonu do leva). Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Provedeme v rámci zjednodušení a urychlení tak, že všichni budou na startu, respektive před ním. Jezdci postupně plní úkol, Po signálu první jezdec přenese hrneček z první tyčky na druhou, poté ze třetí na čtvrtou. Vrací se na start, kde na něj čeká další jezdec.  Když překročí  čáru, startuje druhý jezdec a přenese hrnečky zase zpět. A postupně to samé učiní i třetí a čtvrtý jezdec.

CHYBY • Pokud jezdec bere hrneček a on mu upadne, může sesednout, ale musí znovu nasednout, než ho pojede umístit. • Spadne-li hrneček, když se umísťuje, smí jej jezdec dát ze země.

KARTON

 

KARTON / CARTON RACE •

Vybavení: 4 kartony, 1 kbelík, 4 slalomové tyčky. • Start: Nic.

Hřiště: Čtyři tyčky a na každé je umístěn karton. Vzadu: Kbelík (bez ucha) umístěn 3m za zadní čárou v linii tyček. • Pravidla hry: Všichni čtyři jezdci jsou na straně startovní čáry. Po signálu první jezdec vyráží sebrat jeden libovolný karton, odveze ho do kbelíku a vrátí se zpět. Ostatní jezdci postupují stejně. DVOJICE • Vybavení: 4 kartony, 1 kbelík, 4 slalomové tyčky. • Pravidla hry: Po signálu první jezdec vyráží sebrat jeden libovolný karton, odveze ho do kbelíku, poté sebere ještě jeden a vrátí se zpět. Druhý jezdec jede stejně. CHYBY • Pokud je shozena tyčka nebo spadne karton, jezdec to musí opravit (může i sesednout). • Po opravě si může vzít libovolný karton. • Sbírá-li karton ze země, musí opět nasednout, než pojede ke kbelíku. • Mine-li kbelík nebo jej převrhne, může to napravit ze země.

 

Ceny obdrží všichni jezdci, dále diplomy PONY GAMES

Startovné 300,- Kč   !!! ZA CELÝ TEAM = 4 JEZDCI A 3 SOUTĚŽE !!! 
 

Soutěž č.2: (cca 13:00) Jízda zručnosti pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 7 let. (Kartičky pojištěnce s sebou).
Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.


Soutěž č.3: (cca 13:30) Jízda zručnosti velkých koní {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro všechny koně mimo pony a jezdce s možností vodiče v soutěži. Na pony mohou v této soutěži startovat jen starší jezdci 17-ti let. Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.


Soutěž č.4: (..:..)PONYKOŇO  GAMES PARKUR (startují pony i velké koně) {a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony i velké koně a jezdce do 17-ti let s možností vodiče v soutěži (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na čas a trestné body.  V pony games parkuru jsou vloženy mezi překážkami různé cviky. Například projet klusem uličku, nebo kolotoč a jiné. Nejde tedy o klasický parkur, kladiny … Jde jakoby o tréninkový parkur na soutěž. Skoky nejsou velké, sotva 50 cm. Trestné body lze získat i ve cvičebních úkolech, nebo při zhození míčku z kuželky. Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 18-ti let a více.
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží pohár, ostatní medaile a sladkou odměnu, dle počtu nahlášených startujících, v den uzávěrky přihlášek. Proto prosíme, přihlašujte v termínu, ať víme počet pohárů a medailí k pořízení na závody. Děkujeme. Účastnický poplatek 150,- Kč.

 

Soutěž č.5: (..:..) Křížkový parkur pro pony {a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 8 let. (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. 
Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 17-ti let a více na pony, kteří mohou startovat v křížkovém parkuru velkých koní.  Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.

Soutěž č.6: (..:..) Křížkový parkur pro ostatní koně.
Otevřená soutěž pro všechny koně a pony startující s jezdci nad 17 let a více. Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej
či cenyÚčastnický poplatek 150,- Kč.

Soutěž č.7: (..:..) Westernová soutěž – tyče { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu či ceny. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.

Soutěž č.8: (..:..) Westernová soutěž – barely { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu či ceny. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.

 

POZOR DOPLNĚNO: V PŘÍPADĚ PĚKNÉHO POČASÍ A BUDE-LI KOLBIŠTĚ SUCHÉ, BUDE PO SKONČENÍ SOUSTŘEDĚNÍ S TRENÉREM MILANEM FOUKALEM NA CROSSOVÉ SKOKY A STEEPLECHASE SKOKY.

CENA ZA JEDNU DVOJICI (KŮŇ A JEZDEC) 200,- Kč.

DÉLKA SOUSTŘEDĚNÍ CCA 1,5 HODINY)

 

2.3 ČASOVÝ ROZVRH 
2.3.1 Prezentace i přejímka průkazů: SOBOTA 31. 3. 2018 v době 9:00 - 12:00 hod 
2.3.2 Předběžný časový harmonogram a organizační zpravodajství k soutěžím naleznete pravidelně aktualizované na 
http://www.jkosrl.wbs.cz/. Soutěže půjdou v daném pořadí, jak jsou číslovány.
2.3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram v závislosti na počtu přihlášek, pevné jsou jen začátky jednotlivých soutěžních bloků.
2.3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic dle povětrnostních a jiných důvodů.
2.3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení soutěže v případě menšího počtu jak pět přihlášených v dané soutěži v termínu uzávěrky přihlášek na danou akci. Další upřesnění v organizačním řádu pro rok 2016.
3.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
3.1.1 PROSÍME O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA NAŠICH ZÁVODECH! 
Věříme, že pochopíte opatření a budete své jezdecké dvojice nahlašovat včas. Děkujeme. Ušetříte nám tak spoustu práce jak v přípravě, tak v samém dni konání akce.
Přihlášky zasílejte na adresu :

Hobby dostihový a jezdecký sportovní klub z.s. 
Radkova Lhota 32
751 14 DŘEVOHOSTICE
Nebo telefonicky či SMS: 605 919 471; 606 572 126
Nebo na e-mail: jkosrl@seznam.cz 
Nebo na facebook: milanfoukal
3.1.2 Uzávěrka přihlášek
do STŘEDY =  28. 3. 2018 do 22:00 hodin. 
3.1.3 Na přihlášce uvádějte: Číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou kůň startuje. Dále kontaktní telefon, popřípadě i e-mail. U daných soutěží i to, co je potřeba.
3.1.4.Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců a koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. Jezdci do soutěží poníků musí mít povolení od rodičů k účasti v soutěžích.
3.1.5 Všichni jezdci startují v předepsané jezdecké ústroji, včetně ochranných přileb popřípadě doporučeno s vestami, které jsou do cross country povinné!!!.
3.1.6 Prezentace na věži rozhodčích. 
3.1.7 Technická porada se nekoná.
3.1.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.1.9 Pořadatel nezajišťuje krmivo ani stelivo
4.1. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
4.1.1 Vedoucí transportu předloží před vyložením veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
4.1.2 Veterinární přejímka se nekoná.
5.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
5.1.1 Lékařskou službu zajišťuje : MEDICAL SERVICE – J. Pospíšil
5.1.2 Veterinární službu zajišťuje: MVDr. Josef Večeřa (proti úhradě)

 

TOPlist