Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

JÍZDA ZRUČNOSTI 2018

JÍZDA ZRUČNOSTI 2015

V ROCE 2015 CHYSTÁME MALÉ ZMĚNY, KTERÉ BY MĚLI URYCHLIT PRŮBĚH TÉTO SOUTĚŽE!!! blush

Nejedná se však o snížení počtu úkolů, ale o jejich soustředění do určitého místa, kdy se značně zrychlí průběh této soutěže. V roce 2015 vypustíme i 1. stupeň irské lavice, neboť tento bude výhradně upraven pro crossové soutěže.

Kategorie:

pony bez vodiče

pony s vodičem

velcí koně - jezdci, kterým v roce 2015 bude do 15 let

velcí koně - jezdci, kterým v roce 2015 bude 16 a více let!!!

Jednotlivé úkoly v jízdě zručnosti budou mít vždy pevný základ těchto prvků: wink

 1. Pozdrav rozhodčíhocool (Jezdec se zastaví před věží rozhodčích a pozdraví rozhodčího. Poté projíždí startem, vždy v kroku)
 2. Průjezd tyčemi (1. tyč se bude míjet po levé ruce)
 3. Barely (1. barel se bude vždy míjet po pravé ruce. Takže nejprve objedeme barel v pravo od vjezdu tak, že překřížíme cestu k druhému barelu po levé straně od vjezdu, který míjíme po levé rucesurprise, pak zajíždíme k zadnímu barelu, kdy musíme opět křížit cestu a barel míjíme opět po levé ruceenlightened.)
 4. Čtverec (Vstup do čtvercelaugh , zastavení = kůň stojí v klidu všemi čtyřmi kopýtky k zemicrying, otočení o 180°= čelem vzad cheeky , zastavení = kůň stojí v klidu všemi čtyřmi kopýtky k zemi, výstup ze čtverce
 5. Průjezd L (Tyče na zemi tvarují průjezd ve tvaru písmene "L", kůň musí projít tímto průjezdem).
 6. Vějíř (Tyče jsou položeny na zemi ve tvaru vějíře, kdy jezdec musí zvolit takovou vzdálenost tyčí od sebe, aby koník prošel vějíř bez kontaktu)
 7. Zastavení v daném bodě (Tyče jsou položeny na zemi jako rovnoběžky. Jezdec musí zastavit na 1. pokus tak, aby stál koníkem (kopýtky) uvnitř dané překážkyenlightened, přičemž si jezdec v duchu počítá do třech, nebo jako by vyslovoval 21,22,23).
 8. Vrátnice (Na jednom barelu jsou postaveny dvě petlahve s vodou a o kousek dál je postavený kuželsurprise. 1. se jezdec dotýká flašky, kterou míjí po pravé ruceblush = pokud to jezdec nezvládá za chůze, může i zastavit, pak pokračuje přímo ke kuželu, který objíždí = míjíwink po pravé ruce a po cestě z překážky se dotkne 2. flašky.  A proč nazýváme tuto překážku vrátnice? No protože je to jako když jdete do práce v nějaké továrně a při vstupu si odrazíte příchod a před odchodem z práce zase odchod.)cheeky
 9. Labyrint (tyče jsou poskládány do nepravidelných průjezdních cestiček k projetí. Dvojice musí bez dotyku projít labyrintem). 

Hodnocení:

 1. Pozdrav rozhodčího Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: hodnotí se kolmé zastavení k věži(1tr.b.), způsob pozdravu s ohledem na pohlaví jezdce(1tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče ze zastavením koně(1tr.b.). Možno získat až 3 trestné body. Bez pozdravu nemůže být jezdec vpuštěn do soutěže. Toto je buď vyhlášením rozhodčího, můžete startovat, nebo zazvoněním zvonečku, který je povelem ke startu.
 2. Průjezd tyčemi  Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: míjení první tyče po pravé ruce (1tr.b.), dotyk tyče nohou nebo jinou částí těla (1.tr.b.), shození tyče (2tr.b.) respektive (12tr.b.), minutí tyče = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 17 trestných bodů
 3. Barely  Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: míjení prvního barelu polevé ruce (1tr.b.), dotyk barelu nohou nebo koněm (1.tr.b.), shození barelu (2tr.b.) respektive (6tr.b.), neprovedení úkolu jako je špatné projetí barely = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 12 trestných bodů.
 4. Čtverec  Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: klepnutí kopýtkem do tyče při vjezdu (1tr.b.), nezastavení (1.tr.b.), klepnutí kopýtkem při obratu koně ve čtverci do tyče čtverce (1tr.b.), nezastavení (1.tr.b.),překročení tyče s okamžitým návratem (2tr.b.), neprovedení úkolu jako je opuštění čtverce bez jediného provedení předcházejících úkonů ne čtverci = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 10 trestných bodů.
 5. Průjezd L Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: klepnutí kopýtkem do tyče při průjezdu (1tr.b.), překročení tyče s okamžitým návratem (2tr.b.), neprovedení úkolu jako je opuštění "L" bez průjezdu od začátku do konce překážky = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 7 trestných bodů.
 6. Vějíř  Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: klepnutí kopýtkem do tyče při překračování (1tr.b.) za každou tyčku, vystoupení z vějíře s okamžitým návratem (2tr.b.), neprovedení úkolu jako je opuštění vějíře bez přechodu této překážky od začátku do konce = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 7 trestných bodů.
 7. Zastavení v daném bodě  Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: klepnutí kopýtkem do tyče při provádění úkolu (1tr.b.), doba zastavení v překážce = kratší než 1,2,3 (1.tr.b.) vystoupení z překážky s okamžitým návratem (2tr.b.), neprovedení úkolu jako je opuštění překážky bez zastavení v této překážce = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1tr.b.). Možno získat až 8 trestných bodů.
 8. Vrátnice Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: shození lahve (1tr.b.) respektive (2tr.b.), dotyk barelu nebo kuželu nohou (1.tr.b.) respektive (2tr.b.), shození barelu, kuželu (2tr.b.) respektive (4tr.b.), neprovedení úkolu jako je špatné projetí úkolu, nedotknutí se některé z lahví = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 12 trestných bodů
 9. Labyrint Nesprávné provedení znamená vždy trestný bod: klepnutí kopýtkem do tyče při průjezdu (1tr.b.) za každou sekci labyrintu respektive (4tr.b.), překročení tyče s okamžitým návratem (2tr.b.), neprovedení úkolu jako je opuštění Labyrintu bez průjezdu od začátku do konce překážky = nesplněný úkol, jezdec nemá možnost opravy = pokračuje v kurzu (3tr.b.), s vodiči - pomoc vodiče s vedením koně (1 tr.b.). Možno získat až 10 trestných bodů.

 

Další nezávislé prvky, které budou vkládány zde postupně přibudou yes

 

TOPlist