Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

JARNÍ HOBBY ZÁVODY (ČJF) 14.4.2019

RADKOLHOTSKÁ VŠESTRANNOST 14.4.2018

PROPOZICE NA 7. JEDNODENNÍ VŠESTRANNOST – (sobota) 14. 4. 2018

PRO VŠECHNY S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍCH STARTŮ  V SOUTĚŽÍCH BEZ ZAPOJENÍ SE DO VŠESTRANNOSTI1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE akce klubu, kterou pořádají nečlenové ČJF, proto se jí mohou účastnit všichni, jak členové ČJF, tak nečlenové, jezdci bez licence.  NAŠE ZÁVODY JSOU PRO VŠECHNY !!!
1.1. Pořadatel závodů: Hobby dostihový a jezdecký sportovní klub z.s. 
1.2. Datum závodů: sobota 14. 4.2018 – začátek v 9:00 hodin
1.3. Místo konání závodů: Radkova Lhota 
1.4. Kolbiště: travnaté 80 x 160 m 
1.5. Opracoviště: travnaté 50 x 60 m 
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ 
2.1. Ředitel: Milan Foukal 
2.2. Sekretář: (tajemník) závodů: Kristýna Spurná 
2.3. Hlavní rozhodčí: Milan Foukal 
2.4. Členové sboru rozhodčích: jmenováni dodatečně

2.5. Technické zázemí: David Foukal
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
3.1. Předpisy: Dle rozpisu 
3.2. Soutěže: 

POZOR POZORNĚ TOTO PŘEČTĚTE !!!
 

V TENTO DEN PROBÍHÁ SOUBĚŽNĚ I SOUTĚŽ V RADKOLHOTSKÉ VŠESTRANNOSTI, KTERÁ BUDE VYHLÁŠENA PO UKONČENÍ DISCIPLÍN V CROSS COUNTRY. PRO TENTO DEN ALE NOVĚ VYPISUJEME SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ JEZDCE ((( BABY VŠESTRANNOST ))). TATO SOUTĚŽ BUDE VYHLÁŠENA JIŽ PO UKONČENÍ PARKUROVÝCH SOUTĚŽÍ.

 

ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ !!!

BABY VŠESTRANNOST = DREZURA – JÍZDA ZRUČNOSTI – KŘÍŽKOVÝ PARKUR (500,-Kč)

MINI VŠESTRANNOST = DREZURA –  PARKUR 60 – MINICROSS (600,-Kč)

STŘEDNÍ VŠESTRANNOST = DREZURA – PARKUR 80 – STŘEDNÍ CROSS (600,-Kč)

VELKÁ VŠESTRANNOST = DREZURA – PARKUR 90 – VARIABILNÍ CROSS (600,-Kč)

 

JEZDECKÁ DVOJICE, KTERÁ SE ÚČASTNÍ CELKOVÉ VŠESTRANNOSTI (musí toto uvést v přihlášce), MÁ ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ. POKUD BUDE STARTOVAT JEŠTĚ V NĚKTERÉ JINÉ DISCIPLÍNĚ, BUDE PLATIT ZA DALŠÍ DISCIPLÍNU DLE PROPOZIC.

(Příklad: Hunter-David Foukal se přihlásí do všestrannosti mini (soutěže D2-P3-C1) zaplatí zvýhodněné startovné 600,-Kč a za start v soutěži J2 zaplatí dle propozic 200,- Kč, celkem tedy 800 Kč).


JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽE JSOU HODNOCENY SAMOSTATNĚ PO VŽDY UKONČENÍ. DREZURY BUDOU VYHODNOCENY PO KŘÍŽKOVÉM PARKURU. JEZDECKÁ DVOJICE SE TEDY NEMUSÍ ÚČASTNIT VŠESTRANNOSTI, ALE JEN NĚKTERÝCH SOUTĚŽÍ DLE SVÉHO VÝBĚRU.

 

PRO VŠESTRANNOST BUDE PLATIT, ŽE BABY VŠESTRANNOST BUDE VYHODNOCENA PO PARKUROVÝCH DISCIPLÍNÁCH A OSTATNÍ VŠESTRANNOSTI AŽ PO CROSSECH. JEZDECKÁ DVOJICE MÁ TAK MOŽNOST ZABODOVAT NEJEN V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH, ALE I V KONEČNÉM HODNOCENÍ VŠESTRANNOSTI..

 

DREZURA

Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, 4 – 6 jezdec medaile, v pony soutěži obdrží všichni ostatní jezdci medaile 
D1 Pony drezura - úloha dle ČJF = Z 1
D2 Drezura velkých koní –  úloha dle ČJF = Z 1
NOVĚ BUDE PRO ZÁJEMCE UMOŽNĚNA I ÚLOHA PRO VŠESTRANNOST (CN1/14)
Startovné 200,- Kč 

JÍZDA ZRUČNOSTI
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihlášky obdrží pohár prvních 5 jezdců. Při 15 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.
J1 Pony jízda zručnosti  A) S VODIČI   …  B)  BEZ VODIČE
J2 Jízda zručnosti velkých koní  A) S VODIČI   …  B)  BEZ VODIČE

Startovné 200,- Kč 

 

PARKUR KŘÍŽKOVÝ 
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, ostatní jezdci medaile. Při více jak 15-ti startujících v den přihlášky obdrží pohár prvních 5 jezdců. Pokud bude v kategorii méně jak 4 koně, bude sloučena tato kategorie s druhou. 
P1 Křížkový parkur  pony (40cm) A) S VODIČI   …  B)  BEZ VODIČE

P2 Křížkový parkur pro ostatní koně a jezdce a pro pony s jezdci nad 16 let !!! (50cm) A) S VODIČI  (40cm) …  B)  BEZ VODIČE
Na daný čas, kdo bude nejblíže danému času, vyhrává

Délka trasy je …. Tempo 450m/min Čas stanoven na ….sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času, vyhrává.
Startovné 250,- Kč 


PARKUR MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily. 
P3 PARKUR MINI 60cm
Délka trasy je ….  Tempo dáno na 475m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 250,- Kč 


PARKUR 80 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.
P4 80cm
Délka trasy je ….  Tempo dáno na 475m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 250,- Kč 

 

PARKUR 90 cm
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 10 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci. Při 5 a méně startující obdrží pohár vítěz a 2-3. umístněný medaily.
P4 90cm
Délka trasy je ….  Tempo dáno na 475m/min. Čas stanoven na …... sekund. Kdo bude nejblíže tomuto času a bez trestných bodů, vyhrává. Za překročení času budou udělovány trestné sekundy, viz dole.
Startovné 250,- Kč 

 

STŘEDNÍ STEEPLECHASE
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 7 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci.

S1 Střední steeplechase 
Startovné 250,- Kč 

 

CROSS COUNTRY MINI
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 7 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci.

C1 Mini cross country A) TEPLOKREVNÍ KONĚ A KŘÍŽENCI, PONY;  B)  ANGLICKÝ  PLNOKREVNÍK
Startovné 250,- Kč 

 

POZOR!!! POKUD BUDE NA PŘIHLÁŠKÁCH UVEDEN VĚTŠÍ POČET KONÍ (minimálně 5 koní v obou odděleních), BUDE MINICROSS ROZDĚLEN NA PONY A TEPLOKREVNÉ KONĚ (C1A) a PLNKREVNÉ KONĚ (C1B). PROTO UVÁDĚJTE DO PŘIHLÁŠEK TOTO ZNAČENÍ. DĚKUJEME.


CROSS COUNTRY STŘEDNÍ
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 7 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci.

C2 Střední cross country 
Startovné 250,- Kč 
 


CROSS COUNTRY VARIABILNÍ
Vítěz a první 5 jezdců obdrží pohár. Při 7 a méně startujících obdrží pohár pouze první 3 jezdci.

C3 Variabilní cross country 
Startovné 250,- Kč 


4. CENY A PENĚŽITÁ PLNĚNÍ 
4.1. Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni plackami
4.2. Zápisné není vybíráno 
4.3. Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci 
4.4. JEZDECKÁ DVOJICE, KTERÁ SE DOHLÁSÍ PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK NEBO V DEN KONÁNÍ ZÁVODŮ ZAPLATÍ SANKČNÍ POPLATEK 100,- Kč K CENĚ PŘIHLÁŠKY ZA POZDNÍ NAHLÁŠENÍ Z DŮVODŮ NÁROČNOSTI AKCE A ŠACHŮ V PROGRAMU DNE !!! TOTO PLATÍ NA 14.4. JIŽ BEZ VÝHRADY, PROTOŽE SE MUSÍ SESTAVIT STARTOVNÍ LISTINA TAK, ABY AKCE PROBÍHALA BEZ ČASOVÝCH PRODLEV !!!

5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ: 

  9:00 Jízda zručnosti pony

  9:45 Jízda zručnosti velkých koní

10:15 Drezura v pořadí (pony, dále dle stanoveného pořadí)

10:45 Křížkový parkur

12:00 Mini parkur

13:00 Parkur 80

13:45 Parkur 90

14:20 Vyhlášení baby všestrannosti

14:30 Steeplechase

15:00 Minicross country

16:00 Střední cross country

17:00 Variabilní cross country

18:00 Vyhlášení jednotlivých všestranností

5.1. Prezentace se koná dne: sobota 14.4.2018 od 8.00 do 10.00 hod. na věži rozhodčích 
5.2. Technická porada: se nekoná 
5.3. Sekretariát závodů pracuje: v den závodů od 8.00 do 18.00 hod. 
5.4. Soutěže časový rozvrh: neděle - zahájení v 9:00 od. soutěž č. 1 další soutěže následně 
6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
6.1. Jmenovité přihlášky: JIŽ V ÚTERÝ 10. 4.  2018 do 22 hod. jkosrl@seznam.cz
6.2. Definitivní přihlášky: při prezentaci v den závodů na věži rozhodčích 
6.3. Podmínky účasti: 
6.4. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS a DP 
6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje 
6.6. Ustájení: Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky ((ALE V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ)) do 12.4.do 18 hod. cena ustájení (včetně steliva) činí 150 Kč/kůň / den. Úhrada bude provedena při ustájení. Krmivo pořadatel nezajišťuje. 
6.7. Parkování vozidel: v areálu závodiště 
6.8. Připojení na el. proud není 
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka /přihlašovatel 
7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: 
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady( průkazy koní), které musí obsahovat doklady pl. pro př. koní dle vet. směrnic pro příslušný rok.
7.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře. 
7.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu 
8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY: lékařskou službu zabezpečuje : MEDICAL service 
veterinární službu zabezpečuje: MVDr. Josef Večeřa 
podkovářskou službu zabezpečuje: 
vždy proti úhradě 
9. STRAVOVÁNÍ: Je zajištěno v areálu závodů 
10. KONTAKTNÍ OSOBA: MILAN FOUKAL 606572126
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ: 
11.1. Dekorování dle DP 
11.2. Nekoná-li se však technická porada budou veškeré informace dostupné při prezentaci. 
11.3. Sázky nejsou povoleny. 
11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za ztráty, nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky během závodů, nebo jejich koně v rámci areálu i mimo něj. 

11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu a pohyb koní v prostoru diváků. 

11.6. Veškeré podrobnosti k jednotlivým disciplínám a k závodům naleznete na stránkách: 

http://www.jkosrl.wbs.cz/ - prosíme účastníky a majitele o jejich důkladné prostudování !!! 
 

POSTUP PŘI HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ VŠESTRANNOSTI. BABY VŠSTRANNOST BUDE HODNOCENA JINAK!!!


HODNOCENÍ DREZURNÍCH DISCIPLÍN 
Za každý číslovaný cvik a za každou souhrnnou známku udělují rozhodčí známky od 0 do 10. V drezurní zkoušce na závodech všestrannosti se udělují pouze celé známky. 
Dobré známky od 0 do 10, udělené každým rozhodčím jezdci za každý číslovaný cvik drezurní úlohy spolu se známkami za souhrnné známky se sečtou dohromady a odečtou 
se všechny omyly v kurzu nebo ve cvicích. 
Vypočte se procento maxima možných dobrých známek udělených každým rozhodčím. Procenta je dosaženo vydělením celkového počtu dobrých známek udělených rozhodčím 
(po odečtení všech omylů) maximálním počtem možných dobrých známek, pak vynásobením 100 a zaokrouhlením výsledku na dvě desetinná místa. Tato hodnota představuje 
Individuální známku daného rozhodčího. 
Zaokrouhlení výsledku na dvě desetinná místa - výsledek větší než x.xx5 se zaokrouhlí nahoru a výsledek menší než x.xx5 se zaokrouhlí dolů. 
Aby se převedla procenta jezdce na trestné body, musí se procenta odečíst od 100 a vynásobit koeficientem 1,5 a výsledek zaokrouhlit na jedno desetinné místo. Výsledkem jsou 
trestné body za zkoušku. Zaokrouhlení výsledku na jedno desetinné místo - výsledek větší než x.x5 se zaokrouhlí nahoru a výsledek menší než x.x5 se zaokrouhlí dolů. 

HODNOCENÍ PARKUROVÝCH DISCIPLÍN 

Délka dráhy a požadovaná rychlost určují stanovený čas. 
Dokončení parkuru v čase kratším než stanoveném nepředstavuje žádnou výhodu, ale překročení stanoveného času se penalizuje jedním trestným bodem za každou započatou 
sekundu až do přípustného času, který je dvojnásobkem stanoveného času. Překročení přípustného času znamená vyloučení. 
Pořadí soutěže bude určováno tak, že kdo bude bez trestných bodů nejblíže ke stanovenému času, vítězí a tak dále, … 
Překročení stanoveného času je penalizováno 0,4 trestnými body za každou započatou sekundu. 
shození překážky 4 trestné body 
první neposlušnost, vybočení 4 trestné body 
druhá neposlušnost, vybočení 8 trestných bodů 
třetí neposlušnost, vybočení 12 trestných bodů 
čtvrtá neposlušnost, vybočení znamená vyloučení 
pád jezdce nebo koně vyloučení 

HODNCENÍ CROSSOVÝCH DISCIPLÍN 
Nebezpečnou jízdou s penalizací 25 trestných bodů je i dokončení terénní zkoušky v čase kratším o 30 a více sekund než je optimální čas. Po posledním skoku musí jezdec pokračovat 
rovně nejkratší cestou přímo do cíle. Jakékoliv kroužení, vlnovky, obraty nebo stání mezi posledním skokem a cílem budou hodnoceny jako neposlušnost a jezdec obdrží 20 tr. bodů. 
Pořadí soutěže bude určováno tak, že kdo bude bez trestných bodů nejblíže ke stanovenému času, vítězí a tak dále, … 
první neposlušnost, vybočení 20 trestných bodů 
druhá neposlušnost, vybočení 40 trestných bodů 
třetí neposlušnost, vybočení 60 trestných bodů 
čtvrtá neposlušnost, vybočení znamená vyloučení 
pád jezdce nebo koně vyloučení 
 

TOPlist