Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HUBERTOVA JÍZDA (TERMÍN NESTANOVEN)

Vítejte na stránce  Jarní závody 9.4. 2017

VÍTÁNÍ JARA RADKOVA LHOTA SOBOTA 9. 4. 2017
(Jezdci se účastní těchto závodů s vědomím, že jejich účast je vlastní dobrovolnou vůlí a nebudou požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady za případné zranění koní, jezdců a dalších účastníků akce. Jezdí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, na tyto závody se nevztahuje pojištění jezdců registrovaných u ČJF.)
Zahajovací sranda akce v Radkově Lhotě. 
1. Základní údaje: 
1.1 Pořadatel: JEZDECKÝ AREÁL RADKOVA LHOTA
1.2 Datum konání NEDĚLE 9. 4. 2017 v 10:30
1.3 Místo konání Jezdecký areál Radkova Lhota
1.4 Kolbiště 130 x 90 m - travnaté
1.5 Opracoviště 40 x 40 m – smíšený podklad zatravněný
1.6 Funkcionáři závodů
Výkonný ředitel: Eva Foukalová
Hlavní rozhodčí: Milan Foukal
Rozhodčí: Aneta Hošťálková, Tereza Svobodníková, Eva Foukalová
2. Technické údaje:
Předpisy disciplín: Řád akcí - Schváleno dne: 4. 6. 2009 – ČJ: 6157/2009-17210, Pravidla na našich soutěžích
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Vítání jara – otevření hipostezky
Vycházka spojená se soutěží masek s tématikou nadcházejících Velikonoc. Po slavnostním nástupu (10:30) se vydáme na trasu. Procházka bude do obecního lesa s možností vodičů či pěších doprovodů. V lese bude na jezdce čekat překvapeníčko. 
Po návratu (asi 12:00) bude vyhlášení a odměnění nejlepších masek a nástup.

Soutěž č.1: (cca 12:30) Jízda zručnosti pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 7 let. (Kartičky pojištěnce s sebou).
Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 100,- Kč.
V ceně je buřt pro závodníka na opečení, chleba a hořčice, nebo kečup.

Soutěž č.2: (cca 13:30) Jízda zručnosti velkých koní {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro všechny koně mimo pony a jezdce s možností vodiče v soutěži. Na pony mohou v této soutěži startovat jen starší jezdci 17-ti let.
Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 100,- Kč.
Soutěž č.3: (..:..) Křížkový parkur pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 8 let. (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. 
Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 17-ti let a více na pony, kteří mohou startovat v křížkovém parkuru velkých koní.
 Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 200,- Kč

Soutěž č.4: (..:..) Křížkový parkur pro ostatní koně.
Otevřená soutěž pro všechny koně a pony startující s jezdci nad 17 let a více. Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej. Účastnický poplatek 200,- Kč

Soutěž č.5: (..:..) Skoková soutěž do výšky 50 cm s jedním rozeskakováním
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na čas a trestné body. Rozeskakování bude na 4 překážky pro jezdce, kteří absolvují první kolo bez trestných bodů. Opracování koní v kolbišti 
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej. Účastnický poplatek 200,- Kč

Soutěž č.6: (..:..) Skoková soutěž do výšky 70 cm s jedním rozeskakováním
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na čas a trestné body. Rozeskakování bude na 4 překážky pro jezdce, kteří absolvují první kolo bez trestných bodů. Opracování koní v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej. Účastnický poplatek 200,- Kč

Soutěž č.7: (..:..) Mini cross country do výšky maximálně 60 cm pevná část
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na čas a trestné sekundy. Opracování koní v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej. Účastnický poplatek 200,- Kč

Soutěž č.8: (..:..) Westernová soutěž – tyče { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu. Účastnický poplatek 100,- Kč. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu.

Soutěž č.9: (..:..) Westernová soutěž – barely { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti. 
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu. Účastnický poplatek 100,- Kč. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu.

2.3 ČASOVÝ ROZVRH 
2.3.1 Prezentace i přejímka průkazů: NEDĚLE 9. 4. 2017 v době 10:00 - 12:30 hod 
2.3.2 Předběžný časový harmonogram a organizační zpravodajství k soutěžím naleznete pravidelně aktualizované na http://www.jkosrl.wbs.cz/. Soutěže půjdou v daném pořadí, jak jsou číslovány.
2.3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram v závislosti na počtu přihlášek, pevné jsou jen začátky jednotlivých soutěžních bloků.
2.3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic dle povětrnostních a jiných důvodů.
2.3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení soutěže v případě menšího počtu jak pět přihlášených v dané soutěži v termínu uzávěrky přihlášek na danou akci. Další upřesnění v organizačním řádu pro rok 2016.
3.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
3.1.1 PROSÍME O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA NAŠICH ZÁVODECH! 
Věříme, že pochopíte opatření a budete své jezdecké dvojice nahlašovat včas. Děkujeme. Ušetříte nám tak spoustu práce jak v přípravě, tak v samém dni konání akce.
a) Pro koně startující v disciplíně č:1. - 2. a 8.-9., neplatí omezení startů pro další disciplíny!
b) Koně startující v disciplínách č. 3 - 7. mohou startovat 3x!
Přihlášky zasílejte na adresu : Jezdecký klub o.s. 
Radkova Lhota 32
751 14 DŘEVOHOSTICE
Nebo telefonicky či SMS: 605 919 471; 606 572 126
Nebo na e-mail: jkosrl@seznam.cz 
Nebo na facebook: milanfoukal
3.1.2 Uzávěrka přihlášek do STŘEDY, 5. 4. 2016 do 22:00 hodin. 
3.1.3 Na přihlášce uvádějte: Číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou kůň startuje. Dále kontaktní telefon, popřípadě i e-mail. U daných soutěží i to, co je potřeba.
3.1.4.Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců a koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. Jezdci do soutěží poníků musí mít povolení od rodičů k účasti v soutěžích.
3.1.5 Všichni jezdci startují v předepsané jezdecké ústroji, včetně ochranných přileb popřípadě doporučeno s vestami, které jsou do cross country povinné!!!.
3.1.6 Prezentace na věži rozhodčích. 
3.1.7 Technická porada se nekoná.
3.1.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.1.9 Pořadatel nezajišťuje krmivo ani stelivo
4.1. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
4.1.1 Vedoucí transportu předloží před vyložením veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
4.1.2 Veterinární přejímka se nekoná.
5.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
5.1.1 Lékařskou službu zajišťuje : MEDICAL SERVICE – J. Pospíšil
5.1.2 Veterinární službu zajišťuje: MVDr. Josef Večeřa (proti úhradě)

TOPlist