Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

15. DEN KONÍ A DĚTÍ 9. 6. 2019

 

Vítejte na stránce 14. Den koní a dětí 10.6. 2018

Tradiční akce v Radkově Lhotě je spojena se svátkem nejen těchto ušlechtilých zvířat, ale se svátkem našich dětí.

Pro diváky je tento den možnost shlédnout různá odvětví jezdeckého, dostihového a westernového sportu. Dlouhodobě se nám nedařilo obsadit sekci vozatajců, a tak jsme tuto součást činností s koňmi vypustili. Na řadu přijdou ale i různé jezdecké ukázky.

Mezi tím, co se dospělí mohou kochat pohledem na koně a sporty s nimi spojené, nebo na neoficielní výstavu koní různých plemen, děti se mohou účastnit soutěží o zajímavé ceny v rámci Dne dětí, které věnuje náš jezdecký klub a sponzoři.

V letošním roce tuto akci ale zařazujeme nově do celostátního programu "Sportuj s námi".

Vzhledem k tomu bude překážkový běh přes skoky, které jsou určeny obvykle koním nejen pro děti, ale i dospělé.

Kategorie:

1.  Hříbátka (možno i s doprovodem rodiče!!!)  - do 5 let  (žlutá trasa cca 300m)

2.  Odstávčata - od 6 let do 8 let  (modrá trasa cca 1000m)

3.  Ročci - od 9 do 12 let  (zelená trasa cca 1500m)

4.  Dvouletci - od 13 o 17 let  (červená trasa cca 2000m)

5.  Ex dostiháci od 18 do neurčeno  (černá trasa cca 3000m)

 

Orientační program dne:

Zatímco se jezdci a majitelé registrují, diváci se umístňují na svá místa. Při příchodu přes vchod do areálu obdrží diváci při placení vstupného ve výši 50,- Kč anketní lístek, který vyplní a hodí do slosovací krabičky v hospodě a to po neoficielní výstavě a jakmile děti odběhnou dětskou cross country, bude vyhlášen nejsympatičtější kůň celé výstavy.

Děti obdrží po zaplacení vstupného (startovné) ve výši 50,- Kč soutěžní lístek. S tímto lístkem obejdou jednotlivá stanoviště základních soutěží, kde plní úkoly a okolo poledne se účastní dětské cross country, která bude ve 4 věkových kategoriích. Samozřejmě že účast v běhu je povinná jen pro ty, kteří chtějí soutěžit o ceny našeho jezdeckého klubu. Ty jsou součástí propozic této akce.

Od začátku bude za věží rozhodčích plápolat oheň táboráku pro ty, kteří si budou chtít opéct buřta. Ten je pro účastníky jezdeckých závodů v rámci svačiny. Ostatní si je mohou zakpoupit v hospůdce.

Nejprve začne výstava koní. Ta je rozdělena do několika kategorií.

Pokud budeme mít štěstí, bude součástí programu nejen předvedení plemeníka Tullamora (USA), který sídlí v našich stájích, ale i slavnostní pokřtění narozených hříbátek. Snažíme se současně pro ně získat i nějakého kmotříka :) .

Po ukončení výstavy začnou soutěže ponykoňogames, které budou uspořádány v opracovišti.

Současně budou probíhat běžecké soutěže jednotlivých kategorií. Rodiče prosíme, aby svým ratolestem vzali pro jistotu i oblečení na převlečení, sportovní obuv a ručník. Ta vede přes různé překážky. Vítěz si odnese nejen sladkou odměnu, ale i pohárek.

Pak budou následovat současně hned další dvě jezdecké disciplíny. Drezura a jízda zručnosti.

Následovat bude křížkový parkur, který tradičně rozdělujeme nejen na pony a velké koně, ale u poníků i s možností jeho absolvování s vodiči.

Po těchto soutěžích bude přestávka pro jezdce a koně.

Na řadu přijdou ex dostiháci, kteří ré se utkají v crosscountry pro dospělé. 

Dále proběhne slosování divácké soutěže o nejsympatičtějšího koně předvádění. Věřím, že v tuto dobu bude na místě nejen majitel vylosovaného anketního lístku, ale i vítězný kůň, který by se měl divákům představit a obdrží společně zvláštní cenu.

Po tomto vyhlášení začne odpolední program soutěží ve steeplechase. Nebude sice absolvována jezdci tak, jako dostih (jezdci jezdí samostatně), ale v každém případě vyhraje ten jezdec a kůň, kteří v nejrychlejším čase absolvují celý kurz.

Dál se budou prolínat skokové soutěže a crossovými. 

Za tu nejdůležitější soutěž celého dne pak můžeme považovat variabilní cross country. Nejen že tato soutěž bude ohodnocena dle propozic, ale samozřejmě nebudou chybět i věcné ceny.

Konec dne zajistí soutěže ve westernových disciplínách.

Další informace postupně naleznete na našich stránkách. 

 

14. VELKÝ DEN KONÍ RADKOVA LHOTA
7. ROČNÍK SVÁTKU DNE DĚTÍ + DĚTSKÁ CROSS COUNTRY

1. ROČNÍK CROSS COUNTRY PRO DOSPĚLÉ

Soutěž č.1 PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ (neoficielní výstava koní daných plemen)
9:00 hodin otevřené pro všechny koně  (V případě většího počtu koní již od 8:30)
 Účastnický poplatek 100,- Kč.

 

Soutěž č.1A SOUČÁSTÍ  BUDE I NOVĚ VYPSANÁ SOUTĚŽ – MLADÝ CHOVATEL

Pokud bude vodič předvádět koně vlastního chovu (je tím míněno i chovu rodiny) v jakékoliv kategorii, bude po ukončení celého předvádění v rámci vyhodnocení divácké soutěže vyhlášen i mladý chovatel. Platit budou body z předvádění v jednotlivých kategoriích. Prosíme, aby vítězná trojice předstoupila i s koňmi.

Do přihlášky uveďte: MLADÝ CHOVATEL (Věk vodiče)

Podmínky pro účast v této nové soutěži jsou:

  1. Kůň z vlastního chovu, nebo chovu rodiny
  2. Vodič nesmí být starší 15-ti let.

Všichni vodiči v této nové soutěži obdrží diplom. První 3 umístnění pak pohárky.

 

 

POZOR MALÁ ZMĚNA

VODIČ PO POKYNU POSUZUJÍCÍCH NEJDŘÍV KROKEM OBEJDE KUŽELY, PŘITOM PROJDE PŘEDVADIŠTĚM. POKUD BUDE HODNOTÍCÍ CHTÍT, JEŠTĚ ZASTAVÍ. PAK BUDE NÁSLEDOVAT OBEJÍTÍ A KLUSOVÁ PASÁŽ S ODCHODEM.

Divácká anketa o nejoblíbenějšího koně předvádění – vyhlášení během dopoledního programu – cena i pro vylosovaného diváka vítězného koně.
Předvádět se budou hřebci, klisny i valaši (popř. hříbata). Pokud nebude v dané kategorii v den uzávěrky minimálně 3 koně, budou koně této kategorie zařazení do kategorie ostatní koně a kříženci.
Předvádějící uvede komisaři:

 

Jméno koně, plemeno, matku a otce předváděného koně, rok narození, název stáje nebo jméno majitele a na konec jméno předvádějícího.
Hodnotí se způsob předvedení, způsob postavení koně, způsob představení, ústroj, exteriér koně.
VYHLÁŠENÉ KATEGORIE:

 

ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK

ČESKÝ, SLOVENSKÝ A MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK
CHLADNOKREVNÁ PLEMENA

WESTERNOVÁ PLEMENA
PONY PLEMENA

KŘÍŽENCI A OSTATNÍ KONĚ

PLEMENÍCI
 

 

 

Obsah přihlášky:
Jméno koně, chovatele, majitele, původ (max 2 generace), barva koně, stáří, pohlaví, název stáje a jméno předvádějícího (popřípadě mladý chovatel
V případě nabídky koně, udejte cenu (bude uvedena i v doprovodném programu).


Vítěz obdrží pohár a kokardu, pamětní list, druhý a třetí umístněný trofej a kokardu v jednotlivých kategoriích. Všichni přihlášení v termínu obdrží pamětní list.

Pokud budete předvádět u plemenných hřebců i potomstvo (KOLEKCI HŘEBCE), pak prosíme i informace o matce potomka, jeho jméno, jako u předvádějícího koně!
 

Soutěž č.2: Jízda zručnosti pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 7 let. (Kartičky pojištěnce s sebou).
Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.


Soutěž č.3: Jízda zručnosti velkých koní {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro všechny koně mimo pony a jezdce s možností vodiče v soutěži. Na pony mohou v této soutěži startovat jen starší jezdci 17-ti let. Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 150,- Kč.


Soutěž č.4: ZKRÁCENÁ PONY KOŇO GAMES
Otevřená soutěž pro všechny koně  a jezdce s možností vodiče v soutěži. Družstva jsou ČTYŘČLENNÁ. Družstvo je možno složit z účastníků různých stájí. Pro každé družstvo na tento den vypisujeme podmínku minimálně dvou koní. Může být kombinace pony a velký kůň. Na jednoho koně připadají dva jezdci. Ti si po splnění svého úkolu vždy rychle přesednou.

Před každou soutěží si provedeme krátké rozpracování.

 

Disciplíny:

Slalom

Společná pravidla pro hry, jejichž součástí je slalom mezi tyčkami.

Začíná se libovolně z leva či zprava. Když jezdec mine branku

(tzn. prostor mezi dvěma tyčkami), musí se vrátit zpět a znovu ji projet. Shodí-li tyčku, musí ji vrátit na místo a poté znovu projet brankou, která předcházela shozené tyčce. Hra č. 1: SLALOM / SPEED WEAVERS • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Start: Štafetový kolík pro prvního jezdce. Hřiště: Pátá tyčka v prodloužení ostatních. Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Po signálu první jezdec se štafetovým kolíkem projede slalom tam i zpět a předá štafetu druhému, který pojede stejnou trasou. Stejně tak i třetí a čtvrtý jezdec. DVOJICE • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Pravidla hry: Oba jezdci na startu, první projede slalom se štafetovým kolíkem tam i zpět, předá jej druhému jezdci a ten jede to samé. CHYBY • Jezdec mine „branku“ (prostor mezi dvěma tyčkami) – musí se vrátit zpět a projet ji znovu. • Jezdec, který shodí tyčku, ji musí postavit a projet znovu poslední projetou „brankou“, která předcházela této tyčce, a to z libovolného směru; shodí-li poslední, musí projet mezi 4. a 5. Tyčkou. •

Projíždí-li jezdec znovu branku, musí ji projet ve směru, kterým ji projel původně.

Dva hrnečky

DVA HRNEČKY / MUGSHUFFLE • Vybavení: 2 hrnečky, 4 slalomové tyčky. •

Start: Nic. Hřiště: Čtyři tyčky, na první a třetí pověšen hrneček (oba ve sklonu do leva). Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Provedeme v rámci zjednodušení a urychlení tak, že všichni budou na startu, respektive před ním. Jezdci postupně plní úkol, Po signálu první jezdec přenese hrneček z první tyčky na druhou, poté ze třetí na čtvrtou. Vrací se na start, kde na něj čeká další jezdec.  Když překročí  čáru, startuje druhý jezdec a přenese hrnečky zase zpět. A postupně to samé učiní i třetí a čtvrtý jezdec.

CHYBY • Pokud jezdec bere hrneček a on mu upadne, může sesednout, ale musí znovu nasednout, než ho pojede umístit. • Spadne-li hrneček, když se umísťuje, smí jej jezdec dát ze země.

Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek za družstvo 200,- Kč.

 

 

 

Soutěž č.5: PONYKOŇO  GAMES PARKUR (startují pony i velké koně)

{a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony i velké koně a jezdce do 17-ti let s možností vodiče v soutěži (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na čas a trestné body.  V pony games parkuru jsou vloženy mezi překážkami různé cviky. Například projet klusem uličku, nebo kolotoč a jiné. Nejde tedy o klasický parkur, kladiny … Jde jakoby o tréninkový parkur na soutěž. Skoky nejsou velké, sotva 50 cm. Trestné body lze získat i ve cvičebních úkolech, nebo při zhození míčku z kuželky. Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 18-ti let a více.
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží pohár, ostatní medaile a sladkou odměnu, dle počtu nahlášených startujících, v den uzávěrky přihlášek. Proto prosíme, přihlašujte v termínu, ať víme počet pohárů a medailí k pořízení na závody. Děkujeme. Účastnický poplatek 200,- Kč.

 

Soutěž č.6: Křížkový parkur pro pony {a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 8 let. (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. 
Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 17-ti let a více na pony, kteří mohou startovat v křížkovém parkuru velkých koní.  Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. Účastnický poplatek 200,- Kč.

 

Soutěž č.7: Křížkový parkur pro ostatní koně.
Otevřená soutěž pro všechny koně a pony startující s jezdci nad 17 let a více. Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej
či cenyÚčastnický poplatek 200,- Kč.

 

V rámci dopoledních soutěží proběhnou na kolbišti i běžecké soutěže dětí a dospělých přes překážky pro koně a to vždy mezi soutěžemi. 7. ročník Dětské cross country a 1. ročník Cross country pro dospělé.
Kategorie: Trasy jsou značeny barevně, viz rozdělení!

HŘÍBÁTKA děti do 5 let (možno absolvovat i s rodiči či jinou pomocnou osůbkou, závodí přes skoky do křížkového parkuru)  - délka cca 300m
ODSTÁVČATA od 6 do 8 let  - délka cca 800m

ROČCI od 9 do 12 let  - délka cca 1200m

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM

DVOULETCI od 13 do 17 let  - délka cca 1500m

 

EX- DOSTIHÁCI od 18 do neurčeno  - délka cca 2000m

 

 

Soutěž č.8: Radkolhotská steeplechase
14:00 hodin CENA
otevřená pro všechny koně a jezdce, kteří startují samostatně na čas.
Rozhodování na čas Kurz bude na našich stránkách a fcb.

Účastnický poplatek 250,- Kč.

Ceny dle všeobecného ustanovení.
Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna:
2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250)

Soutěž č.9: Dvoufázové skákání pro všechny koně (1. fáze 60cm / 2.fáze 70cm) 
14:45 hodin CENA
Otevřené pro jezdce a koně.
Rozhodování na trestné body a celkový čas. Čistá 1. fáze, kůň pokračuje automaticky do 2. fáze.

Účastnický poplatek 250,- Kč.

Ceny dle všeobecného ustanovení.
Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna:
2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250)

Soutěž č.10: Dvoufázové skákání (1. fáze 80cm / 2.fáze 90cm) 
15:30 hodin CENA
Otevřené pro všechny koně a jezdce a pony s jezdci nad 17 let.
Rozhodování na trestné body a celkový čas. Čistá 1. fáze, kůň pokračuje do 2. fáze.

Účastnický poplatek 250,- Kč.
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna:

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250)

Soutěž č.11: Radkolhotská mini cross country
16:15 hodin CENA
otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně.
Rozhodování na trestné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb.

Účastnický poplatek 250,- Kč.
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna:

2100,- Kč (650 –500 – 400 - 300 - 250)

Soutěž č.12: Velká variabilní cross country
17:45 hodin CENA
otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně. 
Rozhodování na trestné a zvýhodněné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb.

U některých překážek, které umožňují volbu lehčí a těžší překážky bude možno se rozhodnout pro lehčí, nebo těžší variantu s tím, že těžší bude zvýhodněna odečtem sekund naměřeného času. Výsledný čas rozhodne o vítězi, proto nemusí vyhrát ten nejrychlejší, ale i ten, který překoná nejtěžší skoky. ((jde ve své podstatě o spojení střední (80cm pevná část) a velké (90 cm pevná část) cross country)).
Účastnický poplatek 250,- Kč.
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Při více jak 20 startujících koní bude rozdělena mezi prvních pět jezdců finanční odměna:

2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250)

Soutěž č.13: Westernová disciplína tyče 
18:15 hodin CENA MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA
Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny.
Doukolová soutěž v disciplíně tyče.
 
Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! Jinak bude soutěž sloučena.
a) Pony nebo děti, do 16-ti let 
b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Účastnický poplatek 150,- Kč.


Soutěž č.14: Westernová disciplína barely
18:45 hodin CENA DRAESY 
Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny.
Doukolová soutěž v disciplíně barely.
 
Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! Jinak bude soutěž sloučena.
a) Pony nebo děti, do 16-ti let 
b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Účastnický poplatek 150,- Kč.

Soutěž č.15: Westernová disciplína klíčová dírka
19:15 hodin CENA NASHLEDANOU 
Uvádějte typ koně a stáří jezdců !!! Děkujeme – k sestavování startovní listiny.
Doukolová soutěž v disciplíně barely.
 
Hodnocené kategorie: v případě počtu 7 koní v daných kategoriích budou kategorie hodnoceny samostatně!!! Jinak bude soutěž sloučena.
a) Pony nebo děti, do 16-ti let 
b) ostatní plemena a nebo jezdci 18 let a starší
Ceny dle všeobecného ustanovení.
Účastnický poplatek 150,- Kč.
 

INFORMACE KE DNI DĚTÍ 
DĚTI, KTEŘÍ ZAPLATÍ VSTUPNÉ (50,- Kč) NA DĚTSKÝ DEN V RÁMCI DNE KONÍ, A BUDOU SE CHTÍT ÚČASTNIT SOUTĚŽÍ OBDRŽÍ SOUTĚŽNÍ KARTIČKU. POKUD SE DNU DĚTÍ BUDOU CHTÍT ÚČASTNIT I JEZDCI NA ZÁVODECH, MUSÍ SI ZAPLATIT VSTUPENKU NA POKLADNĚ.

DIVÁCI, KTEŘÍ ZAPLATÍ VSTUPNÉ NA POKLADNĚ SE AUTOMATICKY MOHOU ÚČASTNIT BĚHU CROSS COUNTRY EX-DOSTIHÁKŮ, ZAŘAZENÉHOO DO PRVNÍ POLOVINY DNE KONÍ, DÁLE OBDRŽÍ ANKETNÍ LÍSTEK K SOUTĚŽI DIVÁKŮ O NEJSYMPATIČTĚJŠÍHO KONĚ PŘEDVÁDĚNÍ.

Aby se dítě mohlo účastnit slosování o poukaz na letní tábor a další naše nabídky, musí mít všechny úkoly splněny a tudíž jednotlivá políčka označena.

ÚKOLY PRO DĚTI NA DĚTSKÉM DNU
1) Namaluj si svého koně
2) Skákání v pytlu

3) Hod na cíl
4) Jízda na koni
5) Dětská cross country

 

CENY:
1. Týdenní pobyt na jezdeckém táboře (Dle dohody) 
2. Základní výcvik jízdy na koni (10 hodin)

3. 1 hodina výuky v jízdě na koni
4. 1 hodina jízdy na koni
5. ½ hodina jízdy na koni


Ceny jsou dané, nelze je výherci proplatit. Pokud si cenu výherce nevybere do konce prázdnin, cena propadá. V případě nenadálé události lze vybrání ceny dohodnout do konce roku

2.3 ČASOVÝ ROZVRH 
2.3.1 Prezentace i přejímka průkazů: NEDĚLE 10. 6. 2018 v době 8:00 - 13:00 hod 
2.3.2 Předběžný časový harmonogram a organizační zpravodajství k soutěžím naleznete pravidelně aktualizované na 
http://www.jkosrl.wbs.cz/. Soutěže půjdou v daném pořadí, jak jsou číslovány.
2.3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram v závislosti na počtu přihlášek, pevné jsou jen začátky jednotlivých soutěžních bloků.
2.3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic dle povětrnostních a jiných důvodů.

2.3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení soutěže v případě menšího počtu jak pět přihlášených v dané soutěži v termínu uzávěrky přihlášek na danou akci. Další upřesnění v organizačním řádu pro rok 2017.

3.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
3.1.1 PROSÍME O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA NAŠICH ZÁVODECH! 
Věříme, že pochopíte opatření a budete své jezdecké dvojice nahlašovat včas. Děkujeme. Ušetříte nám tak spoustu práce jak v přípravě, tak v samém dni konání akce.
a) Pro koně startující v disciplíně č:1. - 5. a 13. – 15., neplatí omezení startů pro další disciplíny!
b) Koně startující v disciplínách č. 5 - 12. mohou startovat maximálně 3x v těchto soutěžích!

Přihlášky zasílejte na adresu :

Jezdecký klub z.s. 
Radkova Lhota 3
751 14 DŘEVOHOSTICE

Nebo telefonicky či SMS: 605 919 471; 606 572 126

Nebo na e-mail: jkosrl@seznam.cz 
Nebo na facebook: milanfoukal
3.1.2 Uzávěrka přihlášek do PONDĚLÍ, 4. 6. 2018 do 22:00 hodin.

(Potřebujeme udělat uzávěrku dříve, kvůli předání podkladů pro katalog Dne koní). 
3.1.3 Na přihlášce uvádějte: Číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou kůň startuje. Dále kontaktní telefon, popřípadě i e-mail. U daných soutěží i to, co je potřeba.
3.1.4.Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců a koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. Jezdci do soutěží poníků musí mít povolení od rodičů k účasti v soutěžích.
3.1.5 Všichni jezdci startují v předepsané jezdecké ústroji, včetně ochranných přileb popřípadě doporučeno s vestami, které jsou do cross country povinné!!! (Máme u nás k zapůjčení jezdecké vesty několika velikostí za poplatek na náklady na údržbu = 50,- Kč).

3.1.6 Prezentace na věži rozhodčích. 

3.1.7 Technická porada se nekoná.
3.1.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.1.9 Pořadatel nezajišťuje krmivo ani stelivo

3.1.10 Ceny do soutěží:

V případě 3 – 6 startujících                obdrží: vítěz. Pohár  /  2.- 3. Medaile

V případě 7 – 10 startujících  obdrží: vítěz  a umístnění 1. – 3. Pohár   / 4.- 5. Medaile

V případě 11 – 19 startujících            obdrží: vítěz a umístnění 1. – 5. Pohár

V případě více jak 20. – 30 startujících v soutěži, kde je startovné ve výši 250,- Kč bude rozdělen finanční příspěvek na dopravu. Pokud by se stalo, že by se do soutěže nahlásilo více jak 30 koní, bude finanční příspěvek navýšen (zaokrouhleně) o 75%.

Příklad:

21. – 30. startujících = 2500,- Kč (750 – 600 – 500 - 400 - 250)

31. – více startujících = 4400,- Kč (1300 – 1000 – 800 - 700 - 600)

3.1.11 Pokud se jezdec či jiný účastník dohlásí v den konání akce, zaplatí manipulační poplatek k startovnému ve výši  50,-. Navíc riskuje to, že neobdrží pamětní list či jiné doplňkové ceny.

 

Každý účastník závodů, obdrží na svačinu  špekáček k opečení na táboráku.

 

4.1. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
4.1.1 Vedoucí transportu předloží před vyložením veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
4.1.2 Veterinární přejímka se nekoná.

5.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

5.1.1 Lékařskou službu zajišťuje : MEDICAL SERVICE – J. Pospíšil
5.1.2 Veterinární službu zajišťuje: MVDr. Josef Večeřa (proti úhradě)

 

TOPlist