Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

1. PRÁZDNINOVÉ HRY A SOUTĚŽE 21.7. 2018

.

Propozice:

PRÁZDNINOVÉ JEZDECKÉ HRY A HOBBY ZÁVODY SOBOTA 21. 7. 2018    /   SOBOTA 11. 8. 2018
(Jezdci se účastní těchto závodů s vědomím, že jejich účast je vlastní dobrovolnou vůlí a nebudou požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady za případné zranění koní, jezdců a dalších účastníků akce. Jezdí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, na tyto závody se nevztahuje pojištění jezdců registrovaných u ČJF.)
Základní údaje: 
1.1 Pořadatel:
Hobby dostihový a jezdecký sportovní klub z.s. 
1.2 Datum konání  SOBOTA 21. 7. 2018 v 9:00

                              SOBOTA 11. 8. 2018 v 9:00
1.3 Místo konání Jezdecký areál Radkova Lhota
1.4 Kolbiště 130 x 90 m - travnaté
1.5 Opracoviště 40 x 40 m – smíšený podklad zatravněný
1.6 Funkcionáři závodů
Výkonný ředitel: Milan Foukal
Hlavní rozhodčí: Milan Foukal
Rozhodčí: Jmenováni dodatečně

2. Technické údaje:
Předpisy disciplín: Řád akcí –

Schváleno dne: 4. 6. 2009 – ČJ: 6157/2009-17210, Dále pravidla na našich soutěžích

ZAHÁJENÍ (9:00 hodin)

 

Soutěž č.1: (cca 9:00) PONYKOŇO GAMES s vodičem i bez vodiče
Otevřená soutěž pro pony a koně, dále pro jezdce všeho věku s možností vodiče v soutěži.

Družstva jsou ČTYŘČLENNÁ. Družstvo je možno složit z účastníků různých stájí. Pro každé družstvo na tento den vypisujeme podmínku minimálně dvou koní. Může být kombinace pony a velký kůň. Na jednoho koně připadají dva jezdci. Ti si po splnění svého úkolu vždy rychle přesednou.

Před každou soutěží si provedeme krátké rozpracování.

Disciplíny:

Slalom

Společná pravidla pro hry, jejichž součástí je slalom mezi tyčkami.

Začíná se libovolně z leva či zprava. Když jezdec mine branku

(tzn. prostor mezi dvěma tyčkami), musí se vrátit zpět a znovu ji projet. Shodí-li tyčku, musí ji vrátit na místo a poté znovu projet brankou, která předcházela shozené tyčce. Hra č. 1: SLALOM / SPEED WEAVERS • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Start: Štafetový kolík pro prvního jezdce. Hřiště: Pátá tyčka v prodloužení ostatních. Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Po signálu první jezdec se štafetovým kolíkem projede slalom tam i zpět a předá štafetu druhému, který pojede stejnou trasou. Stejně tak i třetí a čtvrtý jezdec. DVOJICE • Vybavení: 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí. • Pravidla hry: Oba jezdci na startu, první projede slalom se štafetovým kolíkem tam i zpět, předá jej druhému jezdci a ten jede to samé. CHYBY • Jezdec mine „branku“ (prostor mezi dvěma tyčkami) – musí se vrátit zpět a projet ji znovu. • Jezdec, který shodí tyčku, ji musí postavit a projet znovu poslední projetou „brankou“, která předcházela této tyčce, a to z libovolného směru; shodí-li poslední, musí projet mezi 4. a 5. Tyčkou. •

Projíždí-li jezdec znovu branku, musí ji projet ve směru, kterým ji projel původně.

Dva hrnečky

DVA HRNEČKY / MUGSHUFFLE • Vybavení: 2 hrnečky, 4 slalomové tyčky. •

Start: Nic. Hřiště: Čtyři tyčky, na první a třetí pověšen hrneček (oba ve sklonu do

 leva). Vzadu: Nic. • Pravidla hry: Provedeme v rámci zjednodušení a urychlení tak, že všichni budou na startu, respektive před ním. Jezdci postupně plní úkol, Po signálu první jezdec přenese hrneček z první tyčky na druhou, poté ze třetí na čtvrtou. Vrací se na start, kde na něj čeká další jezdec.  Když překročí  čáru, startuje druhý jezdec a přenese hrnečky zase zpět. A postupně to samé učiní i třetí a čtvrtý jezdec.

CHYBY • Pokud jezdec bere hrneček a on mu upadne, může sesednout, ale musí znovu nasednout, než ho pojede umístit. • Spadne-li hrneček, když se umísťuje, smí jej jezdec dát ze země.

KARTON

 

KARTON / CARTON RACE •

Vybavení: 4 kartony, 1 kbelík, 4 slalomové tyčky. • Start: Nic.

Hřiště: Čtyři tyčky a na každé je umístěn karton. Vzadu: Kbelík (bez ucha) umístěn 3m za zadní čárou v linii tyček. • Pravidla hry: Všichni čtyři jezdci jsou na straně startovní čáry. Po signálu první jezdec vyráží sebrat jeden libovolný karton, odveze ho do kbelíku a vrátí se zpět. Ostatní jezdci postupují stejně. DVOJICE • Vybavení: 4 kartony, 1 kbelík, 4 slalomové tyčky. • Pravidla hry: Po signálu první jezdec vyráží sebrat jeden libovolný karton, odveze ho do kbelíku, poté sebere ještě jeden a vrátí se zpět. Druhý jezdec jede stejně. CHYBY • Pokud je shozena tyčka nebo spadne karton, jezdec to musí opravit (může i sesednout). • Po opravě si může vzít libovolný karton. • Sbírá-li karton ze země, musí opět nasednout, než pojede ke kbelíku. • Mine-li kbelík nebo jej převrhne, může to napravit ze země.

Pošťák

POŠŤÁK / PONY EXPRESS • Vybavení: 1 pošťácký pytel,

4 dopisy, 4 slalomové tyčky. • Start: Pytel pro prvního jezdce.

Hřiště: Čtyři slalomové tyčky. Vzadu: 4 dopisy, které drží pošťák

 (TRENÉR EKIPY) stojící v kruhu o průměru 1m, jenž je

vyznačen v linii tyček 3m za zadní čárou. • Pravidla hry: Všichni jezdci jsou za startovní čárou, TRENÉR (ZÁSTUPCE) – pošťák (pevné boty, zapnutá přilba) stojí v kruhu za zadní čárou a drží v ruce 4 dopisy. Jezdec číslo jedna projede s taškou slalom, vezme jeden z dopisů, dá ho do tašky a vrací se slalomem zpět. Předá tašku druhému a ten jede stejnou trasu. A stejně i třetí a čtvrtý. Pošťák se může otáčet při předávání dopisu. Pokud má tým pět jezdců, musí ten pátý dělat povinně pošťáka. Jezdci do 12let, kteří nejsou součástí týmu, nemohou dělat pošťáka v kategoriích nad 12let. V kategorii Elita nemusí být pošťák povinně v kruhu, ale jezdec musí zcela přejet zadní čáru, než si může vzít dopis. Pošťák může položit dopisy na zem.

Ceny obdrží všichni jezdci, dále diplomy PONY GAMES

Startovné 400,- Kč   !!! ZA CELÝ TEAM = 4 JEZDCI A 4 SOUTĚŽE !!! 
 

Soutěž č.2: (cca 11:00) Drezura

D1 Pony drezura - úloha dle ČJF = Z 1   /   D2 Drezura velkých koní –  úloha dle ČJF = Z 1
Vítěz a první 3 jezdci obdrží pohár, 4 – 6 jezdec medaile, v pony soutěži obdrží všichni ostatní jezdci medaile 
Účastnický poplatek 200,- Kč.

 

Soutěž č.3: (cca 11:45) Jízda zručnosti pro pony {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 7 let. (Kartičky pojištěnce s sebou).
Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. 

 Účastnický poplatek 200,- Kč.


Soutěž č.4: (cca ..:..) Jízda zručnosti velkých koní {a) s vodičem ; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro všechny koně mimo pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Na pony mohou v této soutěži startovat jen starší jezdci 17-ti let. Hodnotí se způsob projetí trasy, dodržení předepsaných ruchů (krok, klus), provedení daných úkolů na trase. Prohlídka trasy s koňmi v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. 

Účastnický poplatek 200,- Kč.


Soutěž č.5: (..:..)PONYKOŇO  GAMES PARKUR (startují pony i velké koně)

{a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony i velké koně a jezdce do 17-ti let s možností vodiče v soutěži (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na čas a trestné body.  V pony games parkuru jsou vloženy mezi překážkami různé cviky. Například projet klusem uličku, nebo kolotoč a jiné. Nejde tedy o klasický parkur, kladiny … Jde jakoby o tréninkový parkur na soutěž. Skoky nejsou velké, sotva 50 cm. Trestné body lze získat i ve cvičebních úkolech, nebo při zhození míčku z kuželky. Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 18-ti let a více.
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu. 

Účastnický poplatek 200,- Kč.

 

Soutěž č.6: (..:..) Křížkový parkur pro pony {a) s vodičem; b) bez vodiče}
Otevřená soutěž pro pony a jezdce do 16-ti let s možností vodiče v soutěži. Další případné rozdělení bude uskutečněno v případě, že bude více jezdců věku do 8 let. (Kartičky pojištěnce s sebou). Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body.  Opracování koní v kolbišti. Z této soutěže jsou vyloučeni jezdci starší 17-ti let a více na pony, kteří mohou startovat v křížkovém parkuru velkých koní.  

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění obdrží trofej, ostatní medaile a sladkou odměnu.

Účastnický poplatek 250,- Kč.

 

Soutěž č.7: (..:..) Křížkový parkur pro ostatní koně.
Otevřená soutěž pro všechny koně a pony startující s jezdci nad 17 let a více. Rozhodování na limitovaný čas dle výpočtu z konečné délky trati a trestné body. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej, medaile či ceny.   

Účastnický poplatek 250,- Kč.

 

Soutěž č.8: Parkur 60cm  pro všechny koně (rozeskakování 65 cm) 
Otevřené pro všechny koně a jezdce. Pokud bude dost poníků, rozdělíme soutěž na oddělení pony a velkých koní.  Rozhodování na čas a trestné body.  Pokud kůň absolvuje základní část bez trestných bodů, postupuje do rozeskakování (4-5 skoků) Opracování koní v kolbišti

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej či ceny.

 Účastnický poplatek 250,- Kč.
 

Soutěž č.9: Radkolhotská steeplechase
otevřená pro všechny koně a jezdce, kteří startují samostatně.
Rozhodování na čas, popřípadě trestné sekundy. Kurz bude na našich stránkách a fcb. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej či ceny. 

Účastnický poplatek 250,- Kč.
 

 Soutěž č.10: Parkur 80cm  pro všechny koně (rozeskakování 85 cm) 
Otevřené pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na čas a trestné body.  Pokud kůň absolvuje základní část bez trestných bodů, postupuje do rozeskakování (4-5 skoků) Opracování koní v kolbišti

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej či ceny. 

Účastnický poplatek 250,- Kč.
 

Soutěž č.11: Radkolhotská mini cross country
otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně. Pokud budou startovat poníci, budou mít vlastní oddělení. Rozhodování na trestné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb. Opracování koní v kolbišti
Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej či ceny. 

Účastnický poplatek 250,- Kč.
 

Soutěž č.12: Velká variabilní cross country
otevřená pro všechny koně a jezdce, jezdci startují samostatně. 
Rozhodování na trestné a zvýhodněné sekundy a čas. Kurz bude na našich stránkách a fcb.
U některých překážek, které umožňují volbu lehčí a těžší překážky bude možno se rozhodnout pro lehčí, nebo těžší variantu s tím, že těžší bude zvýhodněna odečtem sekund naměřeného času. Výsledný čas rozhodne o vítězi, proto nemusí vyhrát ten nejrychlejší, ale i ten, který překoná nejtěžší skoky. ((jde ve své podstatě o spojení střední (80cm pevná část) a velké (90 cm pevná část) cross country)). Lehčí varianta bude tedy na úrovni střední cross country.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej či ceny.

 Účastnický poplatek 250,- Kč.
 

Soutěž č.13: (..:..) Westernová soutěž – tyče { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu či ceny. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu.

Účastnický poplatek 150,- Kč.

 

Soutěž č.14: (..:..) Westernová soutěž – barely { a) s vodičem pouze pro pony ; b) děti ; c) dospělí }
Otevřená soutěž pro všechny koně a jezdce. Rozhodování na nejlepší čas a trestné sekundy absolvované ve dvou kolech. Opracování koní v kolbišti.

Věcné ceny: Vítěz a další umístnění dle počtu startujících obdrží trofej a odměnu či ceny. U dětí dostanou všichni účastníci medaile a sladkou odměnu.

Účastnický poplatek 150,- Kč.

 

2.3 ČASOVÝ ROZVRH 
2.3.1 Prezentace i přejímka průkazů: SOBOTA 21. 7. 2018 / 11. 8. 2018  v době 8:00 - 12:00 hod 
2.3.2 Předběžný časový harmonogram a organizační zpravodajství k soutěžím naleznete pravidelně aktualizované na 
http://www.jkosrl.wbs.cz/. Soutěže půjdou v daném pořadí, jak jsou číslovány.
2.3.3 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram v závislosti na počtu přihlášek, pevné jsou jen začátky jednotlivých soutěžních bloků.
2.3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic dle povětrnostních a jiných důvodů.
2.3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení soutěže v případě menšího počtu jak pět přihlášených v dané soutěži v termínu uzávěrky přihlášek na danou akci. Další upřesnění v organizačním řádu pro rok 2016.
3.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
3.1.1 PROSÍME O DŮKLADNÉ PROSTUDOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ NA NAŠICH ZÁVODECH! 
Věříme, že pochopíte opatření a budete své jezdecké dvojice nahlašovat včas. Děkujeme. Ušetříte nám tak spoustu práce jak v přípravě, tak v samém dni konání akce.
Nebo telefonicky či SMS: 605 919 471; 606 572 126
Nebo na e-mail: jkosrl@seznam.cz 
Nebo na facebook: milanfoukal

 

3.1.2 Uzávěrka přihlášek

NA 21.7.2018 = do STŘEDY =  18. 7. 2018 do 22:00 hodin.

NA 11.8.2018 = do STŘEDY =    8. 8. 2018 do 22:00 hodin. 
3.1.3 Na přihlášce uvádějte: Číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou kůň startuje. Dále kontaktní telefon, popřípadě i e-mail. U daných soutěží i to, co je potřeba.
3.1.4.Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců a koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. Jezdci do soutěží poníků musí mít povolení od rodičů k účasti v soutěžích.
3.1.5 Všichni jezdci startují v předepsané jezdecké ústroji, včetně ochranných přileb popřípadě doporučeno s vestami, které jsou do cross country povinné!!!.
3.1.6 Prezentace na věži rozhodčích. 
3.1.7 Technická porada se nekoná.
3.1.8 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.1.9 Pořadatel nezajišťuje krmivo ani stelivo
4.1. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
4.1.1 Vedoucí transportu předloží před vyložením veterinární potvrzení pro přesun, opatřené všemi předepsanými náležitostmi.
4.1.2 Veterinární přejímka se nekoná.
5.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
5.1.1 Lékařskou službu zajišťuje : MEDICAL SERVICE – J. Pospíšil
5.1.2 Veterinární službu zajišťuje: MVDr. Josef Večeřa (proti úhradě)

 

TOPlist